Atlantski ocean
Atlantski ocean obično je prvi veći izazov za jedriličara iz Sredozemlja.  Na ovoj je karti označeno šest prelazaka jedrilica Hir 3 i Hrvatska čigra,
a za detaljnije rute pogledajte karte pojedinih projekata.

Idi na vrh